Projekta IP4SMEs

Splošni cilj projekta je razvijanje pristojnosti, organizacijskih modelov, sredstev in mrežnega povezovanja med svetom, ki proizvaja znanstvene raziskave in ekonomsko lokalno mrežo pri viziji odprte inovacije. Razvoj mehanizmov prenosa tehnologije na osnovi IP na regionalno-cezmejnem podrocju je kljucni element za nastanek in rast lokalnih proizvodnih sistemov ali tehnoloških panog nove generacije, kjer nematerialne pristojnosti postanejo tržni dobicek na lokalni ravni glede na dinamicne in konkurencne sheme. Specificne cilje lahko sintetiziramo v treh tockah: 1. Razumevanje razlicnih pristopov in izkušenj v dveh državah (Italija/Veneto in Furlanija-Julijska krajina in Slovenija) skupaj z ovrednotenjem dela vodenja in strateškim usklajevanjem, ki bi bilo lahko doloceno pri lokalnih oblikovalcih politike. 2. Ustvarjanje splošnega okvira za ovrednotenje in komercializacijo na osnovi IP, ki temelji na rezultatih iz prejšnje tocke. Pozornost na pristojnosti izvajalcev preko mehanizmov izmenjave in izobraževanja, e-ucenje in primerjave z najboljšimi praksami. 3. Realizacija pilotnih primerov ovrednotenja in komercializacije medregionalnih IP ki omogocajo ugotavljanje veljavnost modela usklajevanja in vzajemno izmenjavo med svetom raziskav in ekonomsko mrežo. Podrocja, s katerimi se želi projekt spoprijeti, tako da doloci nove modele interakcije in podpore, zadevajo: 1. Stalne dobre odnose med svetom raziskav in poslovnim svetom. 2. Medorganizacijski prenos in razvoj cloveškega kapitala. 3. Cloveški kapital in lokalni razvoj.