Partner

Treviso, Padova, Benetke/Venezia, Videm/Udine, Trst/Trieste, Osrednjeslovenska, Obalno-kraška.t2i
t2i (Treviso Tecnologia) je posebno podjetje za inovacije, ki ga je leta 1989 ustanovila Gospodarska zbornica iz Trevisa za razvoj in poganjanje kulture podjetij, ki se usmerjajo k inovacijam in pri tem neprestano podpirajo podjetja s pomoèjo:   • ponudbe storitev in projektov z visoko inovativno in tehnološko vsebino v povezavi z znanstvenimi ustanovami in univerzo, s pomoèjo upravljanja projekta in neposredno odgovornostjo za aktivnosti

  • razvoja izobraževalnih poti, ki težijo k ustvarjanju strokovnosti in specialistiènih usposobljenosti, ki so inovativne in mednarodne v viziji vseživljenjskega uèenja

  • širitve in tehnièno-specialistiène podpore za izvedbo projektov, ki težijo k certicifiranju izdelkov in podjetniških sistemov


t2i (Treviso Tecnologia) deluje kot pomoènik pri obvešÃ¨anju, izobraževanju in razvoju storitev za širitev inovacije v vsak tip podjetja s pomoèjo osnovne spodbude mreže na mednarodni ravni med raziskovalnimi ustanovami, univerzo, institucionalnimi subjekti in društvi....

Continue

Gospodarska zbornica iz Benetk
Gospodarska zbornica iz Benetk je javni zavod, ki izvaja splošne interesne naloge za celoten sistem podjetij iz Beneške pokrajine tako, da skrbi za razvoj v okviru lokalnega gospodarstva in podpira posege, ki pospešujejo inovativne in združevalne procese podjetij za izpeljevanje konkurenčnih sposobnosti....
Continue

Gospodarska zbornica iz Padova
CCIAA je javni zavod z zakonsko, upravno in finančno-računovodsko avtonomijo....
Continue

Veneto Innovazione
Veneto Innovazione je agencija iz regije Veneto za spodbujanje inovacij, raziskav in tehnološkega prenosa....
Continue

Trgovinska zbornica obrtne industrije in kmetijstva iz Vidma
Trgovinska zbornica obrtne industrije in kmetijstva (CCIAA) iz Vidma je samostojni zavod javnega prava, ki razvija – v okviru pokrajine (to je območno pristojno okrožje) - dejavnosti splošnega interesa za sistem podjetij....
Continue

Friuli Innovaizione
Friuli Innovaizione, ustanovljeno leta 1999, upravlja Znanstveni in tehnološki park v Vidmu že od leta 2005....
Continue

Konzorcij AREA
Konzorcij AREA, ki je nastal z namenom, da bi upravljal Znanstveni in tehnološki park, je v teku let razširil in obogatil svoje območje delovanja....
Continue

Ministrstvo za gospodarstvo - Urad RS za intelektualno lastnino
Urad je pristojen za opravljanje nalog s področja intelektualne lastnine, ki vključuje področje avtorskega prava in prava industrijske lastnine....
Continue

Jožef Stefan Institute
Poslanstvo Instituta je v ustvarjanju, širjenju in prenosu znanja na področju naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o življenju....
Continue

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
GZS CPU je ustanova z eno najdaljših tradicij izvajanja vseh oblik izobraževanja odraslih, od strokovnih seminarjev, treningov, učnih delavnic in strokovnih posvetov za potrebe gospodarstva v Sloveniji....
Continue

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) opravlja razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v Republiki Sloveniji, v skladu s sprejetim nacionalnimi raziskovalnimi in razvojnimi programi in drugimi nacionalnimi program....
Continue

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske
UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske je neprofitna družba ustanovljena leta 2005 s strani Univerze na Primorskem in Gea College – Visoke šole za podjetništvo....
Continue